De werking van Centrum Kauwenberg

België heeft één van de hoogste kinderarmoedecijfers van Europa: in Brussel groeien 4 kinderen op 10 op in armoede, in Wallonië 1 op 4 en in Vlaanderen 1 op 10. Dat wil zeggen dat die kinderen al van in de wieg minder kansen krijgen. Achter die cijfers zit een complex probleem.  Armoede is niet alleen een kwestie van geen geld hebben, al is leven met weinig geld erg moeilijk. Armoede gaat veel verder, het raakt kinderen in alle aspecten van hun leven en heeft grote gevolgen op hun gezondheid, onderwijskansen, veiligheid, toekomst …

Mensen in armoede hebben er alles voor over om hun kinderen een betere toekomst te bieden dan het leven dat ze zelf gekend hebben. Moeder zijn, vader zijn, is een simpel verlangen dat bij andere mensen vanzelf lijkt.. Maar er zijn zoveel moeilijkheden die zich opstapelen, je leeft voortdurend in spanning, kan ik de school wel betalen, heb ik genoeg voor de huishuur, worden mijn kinderen uitgelachen, hebben ze vriendjes…  Gezinnen in armoede ervaren dagelijks dat ze er niet bij horen, zij kunnen hun kinderen niet geven wat ze zouden willen.

In het begin van de jaren zeventig was de buurt rond de Ossenmarkt een omgeving met veel krotwoningen en gemeubelde kamers.  Daar wordt in 1972 Huize Cardijn (nu Centrum Kauwenberg) opgericht: een centrum waar mensen samen kwamen om over hun leven te spreken, hun verlangens en dromen, en hoe zij wilden proberen om uit de armoede te komen.

Van in het begin tot vandaag is Centrum Kauwenberg voor vele mensen in armoede een  veilige haven, een plaats waar zij zichzelf  kunnen zijn zonder veroordeeld te worden, een plaats waar zij erkend worden in hun menselijke waardigheid.  Van hieruit kunnen zij beter deelnemen aan de samenleving.

 

Getuigenissen

Enkele ouders verwoorden wat de werking voor het betekent:

We komen niet alleen bijeen om over miserie te praten, maar ook om er wat aan te doen. We kunnen spreken met elkaar over ons leven, over de problemen die we meemaken en hoe we samen naar een oplossing zoeken.

 

Wat ik zelf in mijn jeugd niet heb gekend dat wil ik aan mijn kinderen geven:  liefde, genegenheid, warmte . Ik leef voor mijn gezin, Het is voor mij een plezier mijn kinderen rondom mij te hebben. Ik vecht ervoor dat ze niet in een instelling terecht komen. Als ik mijn kinderen niet had waar zou ik dan staan??

 

Kinderwerking

Een van de pijlers van Centrum Kauwenberg is de kinderwerking. Elke woensdagnamiddag is er een kinderclub voor kinderen tussen 2,5 en 14 jaar. Er worden verschillende activiteiten aangeboden op maat van de kinderen. Die activiteiten gaan door in vijf verschillende leeftijdsgroepen, in Centrum Kauwenberg zelf en op externe locaties zoals een park, een zwembad, een speeltuin enz.

De kinderclub geeft aan kinderen uit gezinnen in armoede de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken en zich te ontplooien om zo een positieve identiteit te ontwikkelen.  Wij bieden ademruimte, scheppen een klimaat waarin onderling steun en kracht kan gevonden worden en verruimen de leefwereld van de kinderen.

In een veilige omgeving worden aan kinderen  zinvolle vrijetijdsbestedingen aangeboden rond spel, ontspanning, ontmoeting en participatie. Dit realiseren we vertrekkend vanuit een eigen vrijetijdsaanbod, gekoppeld aan een thematische werking waarbij we elk jaar werken rond een bepaald thema. Zo hebben wij vorige jaar met de kinderen een circusvoorstelling gebracht.

Een kwart van de Belgen kan zich niet veroorloven om een week buitenshuis op vakantie te gaan. Om kinderen de kans te geven op vakantie gaan wij elke jaar met de allerkleinsten enkele dagen naar zee tijdens de Paasvakantie.  Voor de grotere kinderen zoeken wij naar plaatsen waar zij op kamp kunnen gaan in juli of augustus.

Wij besteden ook aandacht aan de zeer jonge kinderen en werken met de ouders rond de opvoeding van hun kinderen.  De voorbije jaren kwamen wij bijvoorbeeld op zaterdag samen in wat wij de bewegingsschool noemen.  In die bijeenkomsten staat de psychomotorische ontwikkeling van de baby’s en peuters centraal.

Ouders worden ook gesensibiliseerd rond alles wat met school te maken heeft.  Van de gezinnen die wij in Centrum Kauwenberg bereiken gaan praktisch alle kinderen regelmatig naar de kleuterschool.  Hier heeft onze werking zeker toe bijgedragen.

 

Iedere mens kan vanop zijn eigen plaats een bijdrage leveren in het bestrijden van armoede.

Meer informatie over Centrum Kauwenberg op hun website: www.centrumkauwenberg.be