Orde van Sint Jan van Jeruzalem – Hospitaalridders – Prioratus Flandriae

PRO FIDE PRO HUMILITATE HOMINUM

Amoedeconcert Sint-Pauluskerk Orde van Sint-Jan
Amoedeconcert Sint-Pauluskerk Orde van Sint-Jan
Amoedeconcert Sint-Pauluskerk Orde van Sint-Jan

Geschiedenis

De Hospitaalridders van Sint Jan van Jeruzalem (OSJ) was een kloostergemeenschap waarvan de stichting terug ging tot de eerste kruistocht (1096-1099), en die het bestaande hospitaal in Jeruzalem sterk had doen uitbreiden om de grotere nood aan onderdak en ziekenverzorging voor de kruisvaarders en pelgrims te lenigen.

Getroffen door het caritatief werk van de hospitaalbroeders hadden sommige kruisvaarders zich bij hen gevoegd, zodat reorganisatie nodig was.

Zo ontstond een volwaardige religieuze orde die de regel van Sint-Augustinus aannam en waarvan de leden de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid aflegden om zich op de hospitaalfuncties – in de oorspronkelijke zin van het woord – toe te leggen.

De patroonheilige was Sint-Jan de Doper .

Door het Handvest van het Koninkrijk Jeruzalem werd de Orde verplicht ook de militaire verdediging van de zieken en de pelgrims en tevens de bescherming van haar medische centra en van de belangrijkste routes op zich te nemen. Naast haar taak in de ziekenverpleging aanvaardde de Orde ook de rol van verdediger van het Christendom.

De patroonheilige was Sint-Jan de Doper .

Door het Handvest van het Koninkrijk Jeruzalem werd de Orde verplicht ook de militaire verdediging van de zieken en de pelgrims en tevens de bescherming van haar medische centra en van de belangrijkste routes op zich te nemen. Naast haar taak in de ziekenverpleging aanvaardde de Orde ook de rol van verdediger van het Christendom.

Amoedeconcert Sint-Pauluskerk Orde van Sint-Jan

Het achtpuntige kruis

Het achtpuntige kruis is het symbool van de hospitaalactiviteiten van de Orde.

De Orde van Sint-Jan van Jeruzalem – Hospitaalridders OSJ behoort tot de oecumenische tak, die alle christelijke kerken groepeert.

Zij telt nu ongeveer 1300 leden verspreid over de wereld. Ook in Amerika , Canada , het Verenigd Koninkrijk , Nederland , Zweden en Australië werden gelijkaardige Ordes opgericht.

De Orde wordt wereldwijd bestuurd door een Soevereine raad met aan het hoofd de Luitenantgrootmeester.

Amoedeconcert Sint-Pauluskerk Orde van Sint-Jan
Amoedeconcert Sint-Pauluskerk Orde van Sint-Jan

De Orde bestaat uit Grootprioraten, Prioraten en Commanderijen .

In 2005 werd door 8 Prioraten het Russisch GrootPrioraat in Malta en zijn constitutie erkend en werd een concordaat van confederatie ondertekend .

De Maatschappelijke zetel is gevestigd in Valletta, St.Paulstreet 223, Malta.

Hier is ook het Grootprioraat BENELUX en daarin het Prioratus Flandriae vertegenwoordigd.

Ons Prioraat wordt geleid door de Prior en zijn Priorijraad .

Hierin zetelt de Prior, Vice-Prior, de Prelaat, de Kanselier, de Intendant, de Hospitalier, de Wapenheraut, Ceremonarius en Bibliothecaris.

Amoedeconcert Sint-Pauluskerk Orde van Sint-Jan

Onze Werking

Sinds 1983 hebben we onze vaste locatie in het Kasteel van Moerkerke bij Damme. Daar hebben, vier maal per jaar, de Kapittels of bijeenkomsten plaats in de ridderzaal.

Telkens wordt hierbij een gastspreker uitgenodigd die ons over caritatieve of historische onderwerpen een boeiende uiteenzetting geeft, wel steeds “Orde”- gerelateerd.

Elk Kapittel wordt voorafgegaan door een Eucharistieviering in de Crypte, waar aan de muren talrijke Obiits van onze overleden Ordeleden aangebracht zijn.

De Caritatieve Werken worden éérst uitvoerig behandeld in de vzw Caritatieve Werken geleid door de Hospitalier . De Caritatieve Raad komt jaarlijks 4x samen.

De financiële hulp aan noodlijdende projecten komen uitsluitend van lidgelden , giften , en activiteiten georganiseerd door het Prioraat .

Jaarlijks is er met het ganse Kapittel een bezinningsdag.

Amoedeconcert Sint-Pauluskerk Orde van Sint-Jan

De Algemene Vergadering heeft plaats in het tweede trimester van ieder jaar.

Men wordt enkel lid van de Orde door voordracht van 2 Peters. De kandidatuur wordt grondig onderzocht door de aannemingscommissie en bekrachtigd door het Kapittel.

Jaarlijks is er het St.-Jansfeest, de laatste zondag van juni, waarop de kandidaten worden aanvaard als Donaat of geadoubeerd tot Ridder.

Deze plechtigheid heeft plaats in de Sint-Dionysiuskerk van Moerkerke, gevolgd door een receptie en een feestmaal op het Kasteel van Moerkerke.

Het kasteel was een heerlijkheid die in leen werd gehouden van de Graaf van Vlaanderen.

Amoedeconcert Sint-Pauluskerk Orde van Sint-Jan

Met dank aan onze sponsors

Bekijk hier de lijst van al onze sponsors